Bliv medlem

Som medlem af Aalborg aftenskole kan du deltage i generalforsamlingen. 

Aalborg aftenskole's årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel ved offentlig annoncering.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt 2/5 af bestyrelsen eller min.10 medlemmer fremsætter krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter at kravet er fremsat, og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved offentlig annoncering. Af indkaldelsen skal fremgå begrundelse for og dagsordenpunkt(er) for den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.